Vrijgave van AudibleX 1.2.0

Vrijgave van AudibleX 1.2.0

January 21, 2022
AudibleX, Audible download

We released AudibleX with the following changes.

I18N #

Add language support for German,French,Italian,Spanish & Japanese.

UI improvement #

  • Dark/Light theme switch;
  • Play media from the program;

Bugs fixed #

  • Fixed program may crash under Windows 10 when launch the Audible login page;
  • Fixed downloaded AAX format not in the orders of the Setting.
  • Other minor bugs.

We hebben AudibleX uitgebracht met de volgende wijzigingen.

I18N #

Voeg taalondersteuning toe voor Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Japans.

UI-verbetering #

  • Donker/licht thema-schakelaar;
  • Media afspelen vanuit het programma;

Bugs gefixed #

  • Vast programma kan crashen onder Windows 10 bij het starten van de Audible-inlogpagina;
  • Vast gedownload AAX-formaat niet in de volgorde van de instelling.
  • Andere kleine bugs.

Download het hier en e-mail naar [email protected] voor problemen of suggesties.

Copyright © 2021 ThoughtMeeting Ltd., all rights reserved.

Servicevoorwaarden Privacybeleid Terugbetalingsbeleid